Twitter Trends - Port Elizabeth, South Africa

Rank Trending Topic / Hashtag Tweet Volume
1 Liverpool   239.2K
2 #LIVCRY   84.6K
3 Nunez   139.2K
4 Diaz   110.8K
5 Zaha   35.4K
6 Mane   51.1K
7 Palace   138.5K
8 #havefaith   Under 10K
9 Trent   23.9K
10 Milner   12.4K
11 Klopp   41.1K
12 #HomeGround   Under 10K
13 Phillips   20.7K
14 Jota   15.8K
15 THATO THE PRESENTER   Under 10K
16 Elliot   10.2K
17 Anfield   28.6K
18 Fabinho   Under 10K
19 Zidane   Under 10K
20 Keita   Under 10K
21 Chizzy   10.8K
22 Reds   19.1K
23 Daniella   38.7K
24 Gomez   68.6K
25 Kess   Under 10K
26 Pharmsavi   Under 10K
27 Henderson   14.2K
28 Amber   54K
29 Eloswag   16.1K
30 The Office   200.6K
31 Modella   Under 10K
32 Kenya   294.1K
33 Bryann   39.1K
34 Ruto   280.9K
35 Modern Family   21.4K
36 Amaka   29.4K
37 Dali   16.4K
38 #YNWA   Under 10K
39 #TheQueensofMzansi   Under 10K
40 #BBNaijaS7   54.4K
41 #Isifiso   Under 10K
42 #wabadimoskincare   Under 10K
43 #RIPMagesh   11.6K
44 #etvScandal   Under 10K
45 #CapitecLiveBetter   Under 10K
46 #jacobzuma   Under 10K